فیلامنت

فیلامنت

فیلامنت

فیلامنت ABS منشاء نفتی دارد و یک کوپلیمر از سه منومر استایرن، بوتادین و اکریلونیتریل می باشد. اما PLA منشاء گیاهی داشته و طی یک سری مراحل پیچیده فیزیکی و شیمیای از گیاهانی مانند نشاسته، ذرت و … به دست می اید PLA یا پلی لاکتیک اسید یک پلیمر محیط زیست دوست می باشد به این معنی که در طی زمان کوتاهی در محیط زیست جذب شده و هیچ نوع ماده سمی و خطرناکی را در طبیعت تولید نمی کند.

ثبت ديدگاه