گلدان ستونی آماده قالبگیری سیلیکونی

//گلدان ستونی آماده قالبگیری سیلیکونی
گلدان ستونی آماده قالبگیری سیلیکونی۱۳۹۸/۷/۱۴ ۶:۵۵:۵۳

پرینتر سه بعدی انواع فالب گلدان به صورت سیلیکونی با پرینتر سه بعدی در رشت

نمونه سازی سریع قطعات با تکنولوژی پرینت سه بعدی
انجام پروژه های علمی و صنعتی در رشت