پرینت سه بعدی مکانیزم ها با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی مکانیزم ها با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی مکانیزم ها با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۶:۵۹:۰۸

پرینت سه بعدی قطعات مکانیزم شده

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت