پرینت سه بعدی ماکت معماری دانشگاه انزلی

//پرینت سه بعدی ماکت معماری دانشگاه انزلی
پرینت سه بعدی ماکت معماری دانشگاه انزلی۱۳۹۸/۵/۱۶ ۳:۱۳:۲۷

پرینت سه بعدی ماکت معماری

انجام پروژه های علمی و صنعتی
طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در انزلی