پرینت سه بعدی قاب صنعتی مونتاژ شده با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی قاب صنعتی مونتاژ شده با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی قاب صنعتی مونتاژ شده با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۷:۰۵:۵۴

پرینت سه بعدی قطعات موونتاژ شده

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت