پرداخت و رنگ آمیزی قطعات پرینت سه بعدی در رشت

//پرداخت و رنگ آمیزی قطعات پرینت سه بعدی در رشت
پرداخت و رنگ آمیزی قطعات پرینت سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۶:۴۰:۲۵

پرداخت و رنگ آمیزی قطعات

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت