نمونه مدل اسمبلی طراحی در سالیدورکس

//نمونه مدل اسمبلی طراحی در سالیدورکس
نمونه مدل اسمبلی طراحی در سالیدورکس۱۴۰۱/۷/۲۸ ۴:۰۷:۰۳

نمونه مدل پرینت شده با پرینتر های سه بعدی