طراحی انواع مخازن و زیر مخازن تخلیه

//طراحی انواع مخازن و زیر مخازن تخلیه
طراحی انواع مخازن و زیر مخازن تخلیه۱۴۰۲/۵/۱۵ ۷:۲۹:۱۰

توضيحات پروژه

طراحی و ساخت مخازن سه راهی تخلیه

طراحیمخازن و زیر مخازن تخلیه

مخازن و زیر مخازن تخلیه:

شرکت ایده آل آرسس پاسارگاد طراحی و ساخت کلیه مخازن تخلیه صنعتی را انجام می دهد.

طراحی انواع مخازن با ابعاد و اشکال مختلف همراه با خروجی های مخازن ۲، ۳، ۴ و… راهه.

طراحی و ساخت انواع مخازن استیل و آهنی.

همچنین شرکت ایده آل آرسس پاسارگاد توانایی شخصی سازی و طراحی سفارشی مخازن با توجه به انواع نیاز های صنعتی با ابعاد و خروجی های گوناگون را دارا می باشد.