یک نمونه رگلاتور گاز اسکن شده توسط دستگاه اسکن سه بعدی

//یک نمونه رگلاتور گاز اسکن شده توسط دستگاه اسکن سه بعدی
یک نمونه رگلاتور گاز اسکن شده توسط دستگاه اسکن سه بعدی۱۴۰۱/۷/۱۴ ۴:۵۵:۳۸

اسکن سه بعدی یک نمونه رگلاتور گاز