گلدان هشت ضلعی کوچک برای قالب بتونی

//گلدان هشت ضلعی کوچک برای قالب بتونی
گلدان هشت ضلعی کوچک برای قالب بتونی۱۳۹۸/۹/۱۴ ۶:۵۳:۲۷

پرینت سه بعدی گلدان هشت ضلعی با پرینتر سه بعدی در رشت

طراحی و مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت