گلدان طرح دیاموند جهت پرینت سه بعدی و ساخت قالب

//گلدان طرح دیاموند جهت پرینت سه بعدی و ساخت قالب
گلدان طرح دیاموند جهت پرینت سه بعدی و ساخت قالب۱۳۹۸/۹/۱۴ ۶:۴۶:۱۹

پرینت سه بعدی انواع گلدان طرح دیاموند با پرینتر سه بعدی در رشت

نمونه سازی سریع قطعات با تکنولوژی پرینت سه بعدی
مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندندر رشت