پرینت سه بعدی ماکت های معماری بصورت تکه تکهبا پرینتر سه بعدی در گیلان

//پرینت سه بعدی ماکت های معماری بصورت تکه تکهبا پرینتر سه بعدی در گیلان
پرینت سه بعدی ماکت های معماری بصورت تکه تکهبا پرینتر سه بعدی در گیلان۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۳۷:۲۹

پرینت سه بعدی ماکت های معماری

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت