پرینت قطعات شفاف با پرینترسه بعدی در رشت

//پرینت قطعات شفاف با پرینترسه بعدی در رشت
پرینت قطعات شفاف با پرینترسه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۲ ۵:۵۵:۵۰

پرینت سه بعدی قطعات بصورت شفاف

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت