پرینت سه بعدی و ریخته گری فلزات از جنس آلومینیوم

//پرینت سه بعدی و ریخته گری فلزات از جنس آلومینیوم
پرینت سه بعدی و ریخته گری فلزات از جنس آلومینیوم۱۳۹۸/۹/۱۴ ۶:۴۳:۳۳

پرینت سه بعدی و ریخته گری فلزات از جنس آلومینیوم در رشت

مدلسازی انواع قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت