پرینت سه بعدی ویلای کوچک با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی ویلای کوچک با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی ویلای کوچک با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۶:۴۹:۳۹

پرینت سه بعدی ماکت معماری با پرینتر سه بعدی

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت