پرینت سه بعدی نمونه پیش از تولیدبا پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی نمونه پیش از تولیدبا پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی نمونه پیش از تولیدبا پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۵ ۲:۴۸:۱۹

پرینت سه بعدی گلدان و زیر گلدانی

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت