پرینت سه بعدی نمونه اسکن شده مقاصد پزشکی ،صنعتی و هنری با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی نمونه اسکن شده مقاصد پزشکی ،صنعتی و هنری با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی نمونه اسکن شده مقاصد پزشکی ،صنعتی و هنری با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۰:۲۶

پرینت سه بعدی فایل های اسکن شده

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت