پرینت سه بعدی مجموعه مونتاژی با قابلیت مونتاژ

//پرینت سه بعدی مجموعه مونتاژی با قابلیت مونتاژ
پرینت سه بعدی مجموعه مونتاژی با قابلیت مونتاژ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۶:۵۲:۱۱

پرینت سه بعدی مجموعه مونتاژی با قابلیت مونتاژی با پرینتر سه بعدی

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی)
مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت