پرینت سه بعدی قطعات خاص با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی قطعات خاص با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی قطعات خاص با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۶:۳۳:۴۵

پرینت سه بعدی قطعات خاص صنعتی

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت