پرینت سه بعدی قالب گلدان عروسکی

//پرینت سه بعدی قالب گلدان عروسکی
پرینت سه بعدی قالب گلدان عروسکی۱۳۹۸/۷/۲۵ ۶:۰۰:۵۴

پرینت سه بعدی قالب گلدان عروسکی با پرینتر سه بعدی در رشت

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در گیلان