پرینت سه بعدی قالب نانوایی با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی قالب نانوایی با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی قالب نانوایی با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۴۱:۵۷

پرینت سه بعدی قالب های نانوایی و شیرینی پزی

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت