پرینت سه بعدی قاب های صنعتی با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی قاب های صنعتی با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی قاب های صنعتی با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۴۳:۵۶

پرینت سه بعدی قاب های صنعتی

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت