پرینت سه بعدی سقف ماکت معماری بصورت جداگانه جهت مونتاژ بر روی دیواره با پرینتر سه بعدی در گیلان

//پرینت سه بعدی سقف ماکت معماری بصورت جداگانه جهت مونتاژ بر روی دیواره با پرینتر سه بعدی در گیلان
پرینت سه بعدی سقف ماکت معماری بصورت جداگانه جهت مونتاژ بر روی دیواره با پرینتر سه بعدی در گیلان۱۳۹۷/۱۱/۷ ۵:۱۴:۵۱

پرینت سه بعدی سقف ماکت معماری

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت