پرینت سه بعدی سردیس و مجسمه خاص با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی سردیس و مجسمه خاص با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی سردیس و مجسمه خاص با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۲۸:۴۱

پرینت سه بعدی سردیس و مجسمه

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی) در رشت