پرینت سه بعدی رادیو کنترلر

//پرینت سه بعدی رادیو کنترلر
پرینت سه بعدی رادیو کنترلر۱۳۹۸/۷/۱۴ ۶:۴۹:۱۹

پرینت سه بعدی قطعات رادیو کنترلر با پرینتر سه بعدی در رشت

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی)
مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت