پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۸/۶/۱۰ ۷:۵۳:۲۸

پرینت سه بعدی انواع قطعات با فیلامنت های رنگی

طراحی و مدلسازی محصول بر اساس ایده مشتری (مهندسی مفهومی)
انجام پروژه های علمی و صنعتی در رشت