پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی

//پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی
پرینت سه بعدی توربین با فیلامنت رنگی۱۳۹۸/۷/۱۴ ۶:۳۴:۵۰

پرینت سه بعدی انواع توربین با فیلامنت های رنگی در گیلان

نمونه سازی سریع قطعات با تکنولوژی پرینت سه بعدی
مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت