پرینت سه بعدی با فیلامنت های رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت

//پرینت سه بعدی با فیلامنت های رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت
پرینت سه بعدی با فیلامنت های رنگی با پرینتر سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۶:۳۴:۰۶

پرینت سه بعدی قطعات با فیلامنت های رنگی

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت