نمونه اولیه کلید و پریز جهت ساخت

//نمونه اولیه کلید و پریز جهت ساخت
نمونه اولیه کلید و پریز جهت ساخت۱۴۰۱/۷/۲۸ ۴:۰۷:۱۷

کلید پریز پرینت شده با پرینتر سه بعدی