قالب گیری سیلیکونی و ساخت قطعات رزینی

//قالب گیری سیلیکونی و ساخت قطعات رزینی
قالب گیری سیلیکونی و ساخت قطعات رزینی۱۳۹۸/۹/۱۴ ۶:۵۷:۱۳

قالب گیری سیلیکونی انواع قطعات و ساخت قطعات رزینی در رشت

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن و قالب گیری سیلیکونی و رزین در رشت