طراحی و ساخت هولدر و لنز میکروسکوپ آزمایشگاهی

//طراحی و ساخت هولدر و لنز میکروسکوپ آزمایشگاهی
طراحی و ساخت هولدر و لنز میکروسکوپ آزمایشگاهی۱۴۰۱/۷/۲۸ ۴:۱۱:۱۳

پرینت سه بعدی هولدر آزمایشگاه