طراحی گلدان با استفاده از نرم افزارسالیدورکس همراه با پرینت سه بعدی در رشت

//طراحی گلدان با استفاده از نرم افزارسالیدورکس همراه با پرینت سه بعدی در رشت
طراحی گلدان با استفاده از نرم افزارسالیدورکس همراه با پرینت سه بعدی در رشت۱۳۹۷/۹/۱۲ ۶:۰۴:۱۱

پرینت سه بعدی گلدان

مدلسازی قطعات با قابلیت رنگ کاری ، آبکاری ، پرداخت کاری ، سوراخکاری و چسباندن در رشت