آموزش با پرینت سه بعدی در رشت

//آموزش با پرینت سه بعدی در رشت
آموزش با پرینت سه بعدی در رشت۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱:۲۰:۰۳

پرینت سه بعدی مجموعه قطعات

انجام پروژه های علمی و صنعتی
آموزش نرم افزار های تخصصی حوزه مکانیک و معماری در رشت